Setex AB Styr- och övervakningssystem

Vi erbjuder ett totalansvar som omfattar allt från behovsinventering till projektering, konstruktion, programmering, installation och driftsättning. Vår målsättning är att skapa långsiktiga och ekonomiska lönsamma systemlösningar. Beställaren ska på kort sikt få god avkastning på gjorda investeringar med optimal energieffektivitet och med så liten miljöpåverkan som möjligt.Vår ambition är att visa stort engagemang med stor tillgänglighet och därmed hålla en hög totalservicenivå med stor flexibilitet. I detta ingår att vi även tillhandahåller utbildning, support och service.


 Webbhotell :

 • Försäljnings kontor
 • 060-15 08 58
  Hackspettsvägen 1 Härnösand

 • Service kontor
 • Bergkällavägen 39 L Lokal 11 SOLLENTUNA

   

 • Service kontor
 • Varvsallén 21 HÄRNÖSAND • info@setex.se

 •  

   


  Regin Gold Certified Integrators